هادی آقاجانی

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

هادی آقاجانی

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

توانایی های قابل ارائه من
ایده پردازی در حوزه آموزش و یادگیری
نحوه درست انتقال در فرایند آموزش
مهارت مدیریت ارتباط موثر در آموزش
مهارت اصول و فنون مذاکره
همکاری ها
رزومه
-مدیرعامل و عضو هیات مدیره اسبق موسسه بین المللی فن آوری افق (tfo)
-مدیرعامل اسبق موسسه راهبرد صنعت شکوه
-عضو هیات مدیره اسبق موسسه دانش راهبرد ایرانیان
-مدیر اجرایی در موسسه مطالعات راهبردی بینا
-مدیر اجرایی در موسسه توسعه مدیریت و کیفیت تهران
-مشاور آموزشی در مجتمع آموزشی فنی پلی تکنیک تهران
تماس با من
  • آدرس: ایران، مازندران، قائمشهر
  • ایمیل: Info.tfo1@yahoo.com
  • تلفن 1: 09122585921
  • تلفن 2: 09198888657