هادی آقاجانی

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

هادی آقاجانی

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

تماس با من
  • آدرس: ایران
  • ایمیل: info.tfo1@yahoo.com
  • تلفن 1: 09198888657
  • تلفن 2: ۰۹۱۲۲۵۸۵۹۲۱
فرم تماس