هادی آقاجانی

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

هادی آقاجانی

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

تماس با من
  • آدرس: ایران، مازندران، قائمشهر
  • ایمیل: Info.tfo1@yahoo.com
  • تلفن 1: 09122585921
  • تلفن 2: 09198888657