هادی آقاجانی

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

هادی آقاجانی

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سوابق اجرایی

 – مدير عامل و عضو هيات مديره اسبق موسسه بين المللي فن آوري افق (tfo)

– مدير عامل اسبق موسسه راهبرد صنعت شكوه

– عضو هيات مديره اسبق  موسسه دانش راهبرد ايرانيان

– مدير اجرايي در موسسه مطالعات راهبردي بينا

– مدير اجرايي در موسسه توسعه مديريت و كيفيت تهران

– مشاور آموزشی در مجتمع آموزشی فنی پلی تکنیک تهران

– مدیر دپارتمان مدیریت مجتمع آموزشی نوین پارسیان کرج

– مشاوره در حوزه کارآفرینی و موفقیت فردی در کسب و کار